Thằn lằn khinh công trên mặt nước

Thằn lằn Basilisk còn được gọi với cái tên là thằn lằn Chúa Giêsu Kito do khả năng đáng kinh ngạc của mình là có thể… chạy như bay trên mặt nước.

Thằn lằn khinh công trên mặt nước